Deskundig advies, evaluaties, audits, MVO jaarverslagen, projectmanagement en trainingen

Van Hulsen Consulting

Over Van Hulsen Consulting

Van Hulsen Consulting

Van Hulsen Consulting is opgericht in 2008 door Sandra van Hulsen. Haar passie is om organisaties te ondersteunen om beter te presteren op milieu en sociaal gebied, in Nederland en in het buitenland.

De missie van Van Hulsen Consulting is: een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding, natuurbehoud en vergroten van welzijn van producenten en werknemers.

Inmiddels heeft Van Hulsen Consulting tal van bedrijven, instellingen en projecten begeleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Profiel Sandra van Hulsen

Ervaring
Sandra van Hulsen heeft ruim 20 jaar ervaring op zowel de milieu-, sociale- als bedrijfsmatige dimensies van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ze begon haar loopbaan als adviseur en trainer op het gebied van milieu- en kwaliteitsmanagement (ISO 9001) met name in de bouw en grote productiebedrijven, bij Kiwa Management Consultants. Sindsdien heeft ze bij verschillende adviesbureaus gewerkt, afgewisseld met perioden dat ze in dienst genomen was als intern adviseur, auditor, trainer en projectmanager op milieu-, arbo- en kwaliteitsmanagementgebied. Hierbij heeft ze ervaring opgedaan in de dienstverlenende sector (Rabobank, transportbedrijven, gezondheidszorg), semi-overheid (Rijkswaterstaat, milieudiensten) en productiebedrijven die hun grondstoffen internationaal betrekken (Shell).
Na een periode in het buitenland gewerkt te hebben voor de Verenigde Naties (ILO en UNIDO), in Indonesiƫ, Peru en Bolivia, besloot ze in 2008 haar eigen adviesbureau te starten.

De focus van haar werkzaamheden binnen Van Hulsen Consulting ligt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, fair trade en internationale ontwikkeling. Onder haar klanten zijn wederom bedrijven, instellingen en projecten uit de dienstverlenende sector (bouw, ondergrondse infrastructuur, handelsbedrijven), semi-overheid (Rijkswaterstaat) en productiebedrijven die hun grondstoffen internationaal betrekken (houtbewerking, productie op basis van aardolie). Nu vallen echter ook stichtingen en publiek-private samenwerkingsprojecten (ontwikkelingsprojecten in o.a. Ghana) binnen haar klantenkring.

Op basis van haar ervaring kan ze onder andere bedrijven en instellingen uitstekend ondersteunen bij het verbeteren van de internationale dimensie hun activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: het duurzaam inkopen van natuurlijke grondstoffen, zoals hout; en het beoordelen van internationale projecten of bedrijfsactiviteiten op basis van de OECD richtlijnen voor Multinationale ondernemingen.
Daarnaast kan ze voor bedrijven bestaande managementsystemen op basis van ISO 14001, OHSAS 18001, VCA en ISO 9001 naadloos verbinden met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen referenties gebruikt worden zoals de GRI-richtlijnen, ISO 26000, FIRA, MVO Prestatieladder en de OECD richtlijnen, maar dit is niet noodzakelijk. Het belangrijkste is namelijk dat helder is voor uw organisatie wat op te pakken en dat er daadwerkelijk stappen gerealiseerd kunnen worden !

Talen

Engels: vloeiend
Spaans: vloeiend
Nederlands: moedertaal

Opleidingen
Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen (1987-1993). Diploma: Drs. / MSc
Bos- en Natuurbeheer, Universiteit Wageningen (2012-2014). Diploma: Ir / MSc


Privacy statement

Van Hulsen Consulting gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die herleidbaar is tot personen die bij uw organisatie werkzaam zijn, bijvoorbeeld gegevens (contact)personen en e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen.

Gebruik gegevens
Van Hulsen Consulting gebruikt de gegevens om uw organisatie de overeengekomen diensten te kunnen verlenen en om contact te kunnen onderhouden met uw organisatie.

Uitwisseling gegevens
Van Hulsen Consulting deelt geen gegevens met andere organisaties, tenzij er gezamenlijk met een andere organisatie aan de uitvoering van een overeengekomen dienst wordt gewerkt.

Beveiliging gegevens
Van Hulsen Consulting zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens die zij onder zich heeft.

Bewaartermijn gegevens
Van Hulsen Consulting bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of op grond van de archiefwet is vereist. Dit wordt jaarlijks door Van Hulsen Consulting geƫvalueerd.

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • Inzage te geven in uw persoonsgegevens
  • Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
  • Verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
  • Uw persoonsgegevens beperkt te verwerken en/of
  • Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de AVG. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek.

Contact
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot privacybescherming bij Van Hulsen Consulting kunt u terecht bij Sandra van Hulsen: sandra.van.hulsen@vanhulsenconsulting.nl.

Sandra van Hulsen, Van Hulsen Consulting,
1 mei 2018