Deskundig advies, evaluaties, audits, MVO jaarverslagen, projectmanagement en trainingen

Van Hulsen Consulting

Speciaal voor de houtsector


Wat kan ik met MVO ?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat verder dan een FSC- of PEFC-certificatie voor bosbouw en ‘Chain of Custody’. Het biedt kansen om:

 • Kosten te besparen
 • Uw CO2-voetprint te verkleinen door energiebesparing of inzetten van duurzame energiebronnen
 • Als organisatie, al dan niet in afstemming met ketenpartners, een bijdrage te leveren aan verbeteren van sociale en ecologische effecten van bedrijfsactiviteiten.

Voorbeelden zijn:

 • Het clusteren van bestellingen, met name over grotere afstanden waaronder het Verre Oosten en Latijns Amerika, waardoor minder vaak grotere partijen worden vervoerd. Hiermee wordt energie bespaard en de CO2-voetprint verkleind
 • Kiezen voor vervanging van vervoer per vrachtauto door vervoer per schip (ook voor binnenlands transport) van grondstoffen. Hiermee wordt ook energie bespaard en de CO2-voetprint verkleind
 • Het terugdringen van onveilige werksituaties in de keten, zoals explosiegevaar, brand, aanrijdingen en onveilige situaties bij machines, door hierop te monitoren tijdens bezoeken
 • Circulair gebruik van materialen, door hergebruiken van afvalmaterialen in het eigen bedrijf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt overzicht over effecten van de bedrijfsvoering op de volgende gebieden:

 • Mens (people): arbeidsomstandigheden (inclusief veiligheid), opleiding en onderwijs, mensenrechten
 • Milieu (planet): milieu-effecten (inclusief effecten op natuur)
 • Meerwaarde (profit): winst op kortere en langere termijn, kwaliteit van producten, ethisch handelen, duurzaam inkopen en indirecte economische bijdrage aan de maatschappij

Inzicht in deze effecten biedt niet alleen inzicht in kansen in de bedrijfsvoering en in de keten, maar ook om uw bedrijf te profileren in de markt door bijvoorbeeld een MVO Jaarverslag uit te brengen.

Uw inspanningen op het gebied van FSC, PEFC en de EUTR worden daarbij niet overbodig. u kunt namelijk goed voortbouwen op de beschikbare informatie.


Hoe pak ik MVO aan ?

Door:

 1. Meten: na te gaan met uw medewerkers wat u nu al doet in de eigen organisatie en in de keten; en waar kansen liggen
 2. Beslissen en plannen: welke kansen in het eerste oppakt en welke daarna, wie u hier op inzet, met welk budget en binnen welke tijdspanne
 3. Uitvoeren: uitwerken van de kansen !
 4. Evalueren: hoe de kansen benut zijn en hoe hier van geleerd kan worden voor het uitvoeren van de volgende stappen van uw plan
 5. En eventueel formeel laten verifiëren van uw MVO activiteiten , als uw klant dat wil, de overheid dit vereist of u dat zelf wenst, op basis van: MVO Prestatieladder, FIRA, OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Europese Energie-efficiëntierichtlijn (EED), CO2-prestatieladder, Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), FSC (CoC en bosbouw) en PEFC (CoC en bosbouw).


Diensten Van Hulsen Consulting

Ieder traject blijft natuurlijk altijd uniek. Van Hulsen Consulting kan u in dit traject helpen met onder andere de volgende diensten.

 1. Uitvoeren van Nulmetingen en tussen-evaluaties:
  • op MVO
  • op energiegebied: energie-audits, CO2-voetprint, onder andere in het kader van de Europese energie-efficiëntierichtlijn of CO2 Prestatieladder
  • op sociaal gebied: verbeteren van integratie van ‘werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt’ in het kader van de Participatiewet, onder andere op basis van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
 2. Beleid en planning:
  • Begeleiden bij het vormgeven van een concreet beleid en haalbare planning voor verbeteringsprojecten
  • Het schrijven van een helder MVO jaarverslag
  • Het begeleiden bij opstellen of uitvoeren van een MVO communicatiebeleid
 3. Uitvoering:
  • Coachen van MVO coördinatoren
  • Begeleiden van verbetertrajecten (in de rol van onder andere secretaris, voorzitter of deskundige)
  • Geven van trainingen en workshops
 4. Uitvoeren van evaluaties
 5. Begeleiding bij verificatie van MVO activiteiten door externen
  Met 100% garantie dat uw MVO activiteiten accoord bevonden worden

Voor organisaties in Nederland gebruik ik een overzichtelijke benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gebaseerd op de ISO 26000 en de GRI (Global Reporting Initiative)-richtlijnen, tenzij een specifieke richtlijn wordt gevraagd door uw klant. De ISO 26000 en de GRI-richtlijnen zijn algemene en internationaal erkende richtlijnen, geschikt voor ieder bedrijf of instelling.

Voor internationaal gerichte projecten en bedrijfsactiviteiten gebruik ik meestal als basis de veelgevraagde OESO richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Ik ben ook goed thuis in de ILO Fundamentele Arbeidsrechten -aangezien ik een aantal jaren voor de ILO heb gewerkt. Bovendien ben ik goed op de hoogte van ontwikkelingen en standaarden in de houtsector, waaronder de FSC (CoC)-standaard, PEFC (CoC)-standaard en de Europese houtverordening (EUTR).

Vraag gerust een vrijblijvend gesprek of offerte aan voor uw traject !

Neem contact op via: sandra.van.hulsen@vanhulsenconsulting.nl, 06-41797947 of het contactformulier.