Deskundig advies, evaluaties, audits, MVO jaarverslagen, projectmanagement en trainingen

Van Hulsen Consulting

Voor organisaties in Nederland en hun toeleveranciers


Wat kan ik met MVO ?

Maatschappelijk verantwoord (MVO) of sociaal ondernemen: is het weer een nieuwe trend na kwaliteitsmanagement (ISO 9001), milieumanagement (ISO 14001) en aandacht voor risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden (RI&Es, VCA, VVI, OHSAS 18001) ?
Ja, het is een nieuwe trend, maar maakt al het werk dat eventueel al gebeurd is niet overbodig. Het bouwt hier namelijk op voort en integreert de verschillende aspecten op de volgende gebieden:

 • Mens (people): arbeidsomstandigheden (inclusief veiligheid), opleiding en onderwijs, mensenrechten
 • Milieu (planet): milieu-effecten (inclusief effecten op natuur)
 • Meerwaarde (profit): winst op kortere en langere termijn, kwaliteit van producten, ethisch handelen, duurzaam inkopen en indirecte economische bijdrage aan de maatschappij

Eigenlijk zaken waar de meeste organisaties al veel aan doen, maar wellicht nog niet als geheel bekeken hebben. Hierdoor liggen er, voor u en uw klanten en toeleveranciers, nog veel kansen. Bijvoorbeeld door:

 • Energie en daarmee kosten te besparen
 • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten
 • Bij te dragen aan verbetering van omstandigheden bij toeleveranciers in het buitenland
 • Natuur te behouden


Hoe pak ik MVO aan ?

Door:

 1. Meten: na te gaan met uw medewerkers wat u nu al doet in de eigen organisatie en in de keten; en waar kansen liggen
 2. Beslissen en plannen: welke kansen in het eerste oppakt en welke daarna, wie u hier op inzet, met welk budget en binnen welke tijdspanne
 3. Uitvoeren: uitwerken van de kansen !
 4. Evalueren: hoe de kansen benut zijn en hoe hier van geleerd kan worden voor het uitvoeren van de volgende stappen van uw plan
 5. En eventueel formeel laten verifiëren van uw MVO activiteiten, als uw klant dat wil, de overheid dit vereist of u dat zelf wenst, op basis van: MVO Prestatieladder, FIRA, OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Europese Energie-efficiëntierichtlijn (EED), CO2-prestatieladder, Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) of sectorspecifieke richtlijnen


Diensten Van Hulsen Consulting

Ieder traject blijft natuurlijk altijd uniek. Van Hulsen Consulting kan u in dit traject helpen met onder andere de volgende diensten.

 1. Uitvoeren van nulmetingen en tussen-evaluaties:
  • op MVO
  • op energiegebied: energie-audits, CO2-voetprint, onder andere in het kader van de Europese energie-efficiëntierichtlijn of CO2 Prestatieladder
  • op sociaal gebied: verbeteren van integratie van ‘werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt’ in het kader van de Participatiewet, onder andere op basis van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
 2. Beleid en planning:
  • Begeleiden bij het vormgeven van een concreet beleid en haalbare planning voor verbeteringsprojecten
  • Het schrijven van een helder MVO jaarverslag
  • Het begeleiden bij opstellen of uitvoeren van een MVO communicatiebeleid
 3. Uitvoering:
  • Coachen van MVO coördinatoren
  • Begeleiden van verbetertrajecten (in de rol van onder andere secretaris, voorzitter of deskundige)
  • Geven van trainingen en workshops
 4. Uitvoeren van evaluaties
 5. Begeleiding bij verificatie van MVO activiteiten door externen
  Met 100% garantie dat uw MVO activiteiten accoord bevonden worden

Voor organisaties in Nederland gebruik ik een overzichtelijke benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gebaseerd op de ISO 26000 en de GRI (Global Reporting Initiative)-richtlijnen, tenzij een specifieke richtlijn wordt gevraagd door uw klant. De ISO 26000 en de GRI-richtlijnen zijn algemene en internationaal erkende richtlijnen, geschikt voor ieder bedrijf of instelling.

Voor internationaal gerichte projecten en bedrijfsactiviteiten gebruik ik meestal als basis de veelgevraagde OESO richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Ik ben ook goed thuis in de ILO Fundamentele Arbeidsrechten -aangezien ik een aantal jaren voor de ILO heb gewerkt- en andere internationale richtlijnen.


Vraag gerust een vrijblijvend gesprek of offerte aan voor uw traject !

Neem contact op via: sandra.van.hulsen@vanhulsenconsulting.nl, 06-41797947 of het contactformulier.