Deskundig advies, evaluaties, audits, MVO jaarverslagen, projectmanagement en trainingen

Van Hulsen Consulting

Internationale ontwikkeling


Er zijn nog veel mensen die in armoede leven. Van onze totale wereldbevolking van 7 miljard mensen, zijn er nog steeds meer dan 1 miljard mensen die moeten rondkomen van minder dan 1 dollar per dag. Veel van deze mensen zijn bovendien direct afhankelijk van bos voor hun dagelijkse inkomsten in de vorm van brandstof, bouwmaterialen, voedsel en beschutting van gewassen.
Daarnaast regelt bos voor een veel grotere groep mensen bouwmaterialen, naast de watervoorraad, genetische informatie voor geneesmiddelen en -niet het minste- zorgt het dat klimaatverandering wordt tegengegaan tegen door absorptie van CO2. Als laatste huisvesten bossen veel verschillende dieren en planten.

Voor wie

  • Voor projecten, bedrijven en instellingen die zich hierop richten met het vergroten van capaciteiten, om werkgelegenheid te verbeteren, productiviteit van lokale bedrijven te verhogen of natuur te ontwikkelen kan Van Hulsen Consulting een rol van betekenis vervullen.
  • Voor bedrijven die hun grondstoffen uit het buitenland halen en zien dat deze grondstoffen met bepaalde kwaliteiten steeds moeilijker toegankelijk zijn. Andere bedrijven bemerken wellicht dat hun activiteiten in het buitenland ongewenste ecologische en sociale effecten hebben. Bovendien kan het zijn zijn dat het publiek of de klanten van deze bedrijven activiteiten nauwlettend in de gaten houden. Voor hen is het interessant en onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk om sociale en/of natuur-effecten nauwlettend te monitoren, deze effecten te verminderen en compenserende maatregelen toe te passen.
  • Bedrijven in het buitenland, waaronder buitenlandse vestigingen of partners van Nederlandse bedrijven, kunnen ook de kans grijpen om zich te onderscheiden, door bezig te gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO/CSR) of fair trade.

Diensten Van Hulsen Consulting

  • Nulmetingen/baseline studies op ecologische- en sociale aspecten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, fair trade, samenwerkingsverbanden tussen partners (lokaal/in een landschap, nationaal en in leveranciersketens)
  • Communicatiestrategie
  • Rapportages, (MVO) jaarverslagen
  • Advisering/begeleiding
  • Trainingen/workshops
  • Projectmanagement
  • Tussen- en eindevaluaties


Vraag gerust een vrijblijvend gesprek of offerte aan voor uw project !

Neem contact op via: sandra.van.hulsen@vanhulsenconsulting.nl, 06-41797947 of het contactformulier.